WORKSHOPS / UTBILDNINGAR

Föreläsningsserie eller workshops.
I samarbete med Charlotte Kyller
Beteendevetare och Mindfulnessinstruktör.

Uppskattad föreläsningsserie, boka
er aktivitet för våren -18 redan nu!

”MENTALA ARMHÄVNINGAR”
Ökad medvetenhet och livskvalitet med hjälp av Mindfulness samt MediYoga (Medicinsk Yoga)

Fem föreläsningar á 60 min med inriktning på Mindfulness samt effekter av MediYoga utifrån ett återhämtnings perspektiv
  1. Reducera och förebygg stress. Vi gör en stresstest som ligger till grund för dagens tema. Hur påverkar du andra när du är stressad? Är du medberoende utan att du är medveten om det?
  2. Mindfulnesssjälvkännedom. Med tekniker från mindfulness kan du träna dig i att bli medveten om nuet, hur du tänker och att du lär dig vila i dig själv. Att lugnt observera och beskriva snarare än att reagera och värdera.
  3. Tankens kraft. De tankar som automatiskt dyker upp utan att du medvetet valt dem är automatiska tankar. Tankarna finns där, reflexmässigt och vanemässigt. De automatiska tankarna kan komma från invanda tankemönster, andras värderingar/ uppfattningar eller minnen du bär på.
    Vad är sanningen?
  4. Flykt beteende är en strategi som människor tar till för att få en kortvarig flykt från sina tankar och för att bedöva känslor. Exempel på strategier kan vara alkohol, arbete, droger, läkemedel och shopping. Flyr du från något?
  5. Kommunikationskompetens. Personlighetsdrag som introvert, extrovert samt highly sensitive person (HSP)etc.
    Vilken roll är du i mötet med andra?

Målsättning:
Deltagaren lär sig att:
– bli medveten om nuet, att lära sig vila i sig själv.
– lugnt observera och acceptera snarare än att reagera,
analysera och värdera.
– bli uppmärksam på sambandet mellan tankar, känslor
och beteende.
– bli uppmärksam på negativa automatiska tankar.
– reflektera medvetet över sitt eget förhållningsätt i
kommunikation med andra
Föreläsningar:
– Återhämtning kontra stresspåslag. Lyssna på kroppens varningssignaler, ta kommandot över din stress.
– Vad är ett Coachande förhållningsätt?
Hur kan jag coacha mig själv och andra?

MEDIYOGA-Medicinsk Yoga Hösten 2017
Nästa kursstart

Plats: Kålsängsgränd 10A, 753 19 Uppsala, (lokal: Vital med yoga)
Intresseanmälan: info@halsovinstenuppsala.se

MediYoga fokuserar på god hållning, balanserade rörelser och
medveten kontroll.
Yogapassen reducerar stress och är balanserande.
Avspänning är något av det bästa du kan göra för dig och din rygg.
Mer information under fliken MediYoga

AROS LÄKARMOTTAGNING   
REHABKLASS I
MEDIYOGA – Medicinsk Yoga

I samarbete med  Aros läkarmottagning har jag rehabgrupp
för patienter med stressrelaterade problem samt smärtproblematik.
I samråd och efter rekommendation från sjukgymnast och läkare
erbjuds du plats i gruppen.
Gör din intresseanmälan inför våren -18 redan nu.
Välkommen även om du fått rekommendation från annan vårdcentral.

Plats: Aros läkarmottagning, Götavägen 4.
Pris: 10 ggr 2000 kr (inkl. moms), (90 min)
Dag: Fredagar med start 15 september
Tid: 14.30-16.00
Intresseanmälan: info@halsovinstenuppsala.se eller merri.subasic@privat.regionuppsala.se

Varje pass startar med 30 minuter teori kring levnadsvanor och avslutas praktisk med 60 min MediYoga. Deltagaren har under teoridelen möjlighet att lyfta egna utmaningar.

Sorgbearbetning.

Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

Under hösten -17 kan du anmäla intresse för sorgbearbetning, individuellt 8 veckor alt grupp 8 veckor. Se mer under fliken Sorgbearbetning.

Utifrån individen eller gruppens behov skräddarsyr jag utbildningar och workshops inom den psykosociala miljön. Utgångspunkten är kraven i AFS 15:4 organisatorisk och social arbetsmiljö.