FÖRELÄSNING / WORKSHOP

Föreläsningsserie eller workshop.
Förslag på upplägg:

”MENTALA ARMHÄVNINGAR”
Ökad medvetenhet och livskvalitet med hjälp av Mindfulness samt MediYoga (Medicinsk Yoga)

Fem föreläsningar á 60 min med inriktning på Mindfulness samt effekter av MediYoga utifrån ett återhämtnings perspektiv

  1. Reducera och förebygg stress. Vi gör en stresstest som ligger till grund för dagens tema. Hur påverkar du andra när du är stressad? Är du medberoende utan att du är medveten om det?
  2. Mindfulnesssjälvkännedom. Med tekniker från mindfulness kan du träna dig i att bli medveten om nuet, hur du tänker och att du lär dig vila i dig själv. Att lugnt observera och beskriva snarare än att reagera och värdera.
  3. Tankens kraft. De tankar som automatiskt dyker upp utan att du medvetet valt dem är automatiska tankar. Tankarna finns där, reflexmässigt och vanemässigt. De automatiska tankarna kan komma från invanda tankemönster, andras värderingar/ uppfattningar eller minnen du bär på.
    Stilla sinnet med hjälp av ökad medvetenhet.
  4. Flykt beteende är en strategi som människor tar till för att få en kortvarig flykt från sina tankar och för att bedöva känslor. Exempel på strategier kan vara alkohol, arbete, droger, läkemedel och shopping. Flyr du från något?
  5. Kommunikationskompetens. Personlighetsdrag som introvert, extrovert samt highly sensitive person (HSP)etc.
    Vilken roll är du i mötet med andra?

Målsättning:
Deltagaren lär sig att:
– bli medveten om nuet, att lära sig vila i sig själv.
– lugnt observera och acceptera snarare än att reagera,
analysera och värdera.
– bli uppmärksam på sambandet mellan tankar, känslor
och beteende.
– bli uppmärksam på negativa automatiska tankar.
– reflektera medvetet över sitt eget förhållningssätt i
kommunikation med andra
Föreläsningar:
– Återhämtning kontra stresspåslag.
Lyssna på kroppens varningssignaler, ta kommandot över din stress.
– Vad är ett Coachande förhållningssätt?
Hur kan jag coacha mig själv och andra?

Hör av dig så diskuterar vi ett upplägg utifrån ert behov.