MINDFULNESS

Mindfulness med kognitiv inriktning

Förebygger stressrelaterade problem, kan hjälpa dig med  sömnsvårigheter samt smärta och värk.

 Förslag på program för 6 träffar:
Mindfulness med kognitiv inriktning
6 -12 tillfällen á 1.5 -2 timmar.
Teori och praktik samt hemuppgifter.

Målsättning, Att deltagarna lär sig att:
– bli uppmärksam på sambandet mellan tankar, känslor och beteende.
– bli uppmärksam på negativa automatiska tankar.
– realitetstesta de automatiska tankarna.
– bli medveten om nuet, hur man tänker och att lära sig vila i sig själv.
– lugnt observera och acceptera snarare än att reagera, analysera och värdera vilket är till stor hjälp för att kunna sätta sina egna gränser och i mötet med andra människor.

Studier visar att mindfulness medför positiva psykologiska effekter och minskad stress och är ett framgångsrikt verktyg på arbetsplatsen samt vid olika sjukdomstillstånd.

Mindfulness både förebyggande och rehabiliterande.

Inför första träffen gör deltagarna ett stresstest/ hälsotest.