Förebygg och hantera stress med metakognition

Jag utbildar / föreläser  för individer och
organisationer i Mcogmetoden ett verktyg för att dämpa oro och minska stress.

Mcog bygger på aktuell forskning i Metakognition.
Metoden blir ett komplement till tidigare stresshanteringsmetoder, metoder som fokuserat mer på innehåll än på process.
Metoden fokuserar på processen och ger individen verktyg att förebygga och hantera situationer i upplevd stress, du kommer kunna hantera DIG SJÄLV och din stress.

-Du behöver inte sjukskriva dig
-Det spelar ingen roll vad som gör dig stressad
-Vi slipper tappa mänskliga och ekonomiska resurser

Behöver du/ni ett kraftfullt verktyg för att minska flödet av mänskligt lidande samt minska sjukskrivningar inom stress och psykisk ohälsa.

Mer information: http://www.mcog.se