MINDSTRAIN-Förebygg och hantera stress

 


Som certifierad 
Mindstrainkonsult hjälper jag individer och
organisationer att förebygga och hantera stress.

Mindstrain är en ny metod som bygger på senaste forskningen (Metakognition)
Metoden blir ett komplement till tidigare stresshanteringsmetoder, metoder som fokuserat mer på innehåll än på process.
Metoden MINDSTRAIN fokuserar på processen och ger individen verktyg att förebygga och hantera situationer i upplevd stress, du kommer kunna hantera DIG SJÄLV och din stress.

MINDSTRAIN är en kurs som ges två heldagar i anslutning till varandra.
Gärna med uppföljning för att säkerställa att förändring sker över tid.

Efter dessa dagar har du fått insikt i och verktyg att hantera dig själv på ett sätt så att du kan förbli Strain och undvika stress.

-Du behöver inte sjukskriva dig
-Det spelar ingen roll vad som gör dig stressad
-Vi slipper tappa mänskliga och ekonomiska resurser

Tänk om stress inte är farligt, och tänk om allt du vet om stress inte är helt sant..

Det jag tänker är att MINDSTRAIN är ett kraftfullt verktyg som behövs på marknaden för att minska flödet av mänskligt lidande samt minska sjukskrivningar inom stress och psykisk ohälsa.
Hör av dig om du vill veta mer.