STARTSIDA

VÄLKOMMEN TILL HÄLSOVINSTEN!


VAD GÖR DU FÖR ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA STRESS.
JAG JOBBAR MED EN EFFEKTIV METOD SOM BYGGER
PÅ 
METAKOGNITION.

En kraftfull och effektiv metod.
Tänk om du kunde förebygga och hantera din egen stress genom att tänka lite annorlunda om dina egna tankar.

   MEDIYOGA

MediYoga:
– frigör blockeringar och spänningar i kroppen
– ökar din rörlighet och kroppens flexibilitet.
– är en terapeutisk yogaform som påverkar dig fysiskt,
mentalt   och emotionellt.

– utövas förebyggande eller som rehabilitering

 SORGBEARBETNING

Sorgbearbetning:
Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.
Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat

Mindfulness    MINDFULNESS

Mindfulness:
– ett förhållningssätt som utvecklar  uppmärksamhet, medvetenhet  och medkänsla.
– övar din sinnesnärvaro
– är att vara medvetet närvarande i nuet
– stressreducering
– hjälper att hantera smärta
– ett verktyg vid sömnsvårigheter

VägvalCOACHNING
SAMTALSSTÖD

Coachning:
– ger personlig utveckling
– hjälper dig att hitta nya vägar i livet
– ett sett att synliggöra nya karriärvägar
– lockar fram dina styrkor och resurser
– sporrar dig till
kreativa och nya affärsmöjligheter
– vid förändringar i livs- och familjesituation
– inspirerar till hälsofrämjande aktiviteter