STARTSIDA

VÄLKOMMEN TILL HÄLSOVINSTEN!

MEDIYOGA-  Medicinsk Yoga, Hösten 2018
Öppna pass samt rehabklasser.
Hör av dig om du vill prova Mediyoga
aros.halsoforum@gmail.com alt
info@halsovinstenuppsala.se

   MEDIYOGA

MediYoga:
– frigör blockeringar och spänningar i kroppen
– ökar din rörlighet och kroppens flexibilitet.
– är en terapeutisk yogaform som påverkar dig fysiskt, mentalt   och emotionellt.
– utövas förebyggande eller som rehabilitering

 SORGBEARBETNING

Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.
Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat

Mindfulness    MINDFULNESS

Mindfulness:
– ett förhållningssätt som utvecklar  uppmärksamhet, medvetenhet  och medkänsla.
– övar din sinnesnärvaro
– är att vara medvetet närvarande i nuet
– stressreducering
– hjälper att hantera smärta
– ett verktyg vid sömnsvårigheter

VägvalCOACHNING
SAMTALSSTÖD

Coachning:
– ger personlig utveckling
– hjälper dig att hitta nya vägar i livet
– ett sett att synliggöra nya karriärvägar
– lockar fram dina styrkor och resurser
– sporrar dig till
kreativa och nya affärsmöjligheter
– vid förändringar i livs- och familjesituation
– inspirerar till hälsofrämjande aktiviteter