STARTSIDA

VÄLKOMMEN TILL
HÄLSOVINSTEN!

STRESSHANTERING

Mcogmetoden, en kraftfull och effektiv metod.
Jag föreläser, håller kurser samt utför enskild mcogcoaching.
Du kan dämpa din oro och sänka din stress genom att lära dig mer om metacognition. Mer info på http://www.mcog.se

MEDIYOGA

MediYoga:
    – frigör blockeringar och spänningar i kroppen
– ökar din rörlighet och kroppens flexibilitet.
   – är en terapeutisk yogaform som påverkar dig
fysiskt, mentalt  och  emotionellt.

   – utövas förebyggande eller som rehabilitering

Sensing Yoga

SORGBEARBETNING

Sorgbearbetning:
Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.
Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat

COACHNING-SAMTALSSTÖD-HANDLEDNING