STARTSIDA

VÄLKOMMEN TILL HÄLSOVINSTEN!STRESSHANTERING

Mcogmetoden, en kraftfull och effektiv metod.
Föreläsning, kurs, enskild mcogcoaching.
Du kan dämpa din oro och sänka din stress genom att lära dig mer om metacognition. Mer info på http://www.mcog.se

MEDIYOGA

MediYoga:
– frigör blockeringar och spänningar i kroppen
– ökar din rörlighet och kroppens flexibilitet.
– är en terapeutisk yogaform som påverkar dig fysiskt, mentalt  och           emotionellt.
– utövas förebyggande eller som rehabilitering

SORGBEARBETNING

Sorgbearbetning:
Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.
Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat

COACHNING-SAMTALSSTÖD

Coachning:
– ger personlig utveckling
– hjälper dig att hitta nya vägar i livet
– ett sett att synliggöra nya karriärvägar
– lockar fram dina styrkor och resurser
– sporrar dig till
kreativa och nya affärsmöjligheter
– vid förändringar i livs- och familjesituation
– inspirerar till hälsofrämjande aktiviteter