SAMTALSSTÖD

Sedan 2012 har jag haft förmånen att som konsult och kurator coacha och handleda många patienter, klienter, ledare, och team.
För mig är det värdefullt att följa en individs personliga utveckling, att se andra människor växa. Ge perspektiv och insiker genom olika verktyg.
Ibland kan vi behöva spegla våra utmaningar med någon annan, sätta ord på våra tankar och känslor.
Få hjälp med våra utmaningar i livet, gärna med en neutral person där man kan känna sig trygg.

Coaching/handledning kan vägleda dig,  hjälpa dig sortera och komma vidare,  ta beslut och genomföra förändringar, stora som små.

Jag jobbar med motiverande samtal, stresshantering, coachning, handledning och stödjande samtal.

Vad som passar när beror helt på vem jag har framför mig.