COACHNING

Sedan 2012 har jag haft förmånen att som konsult coacha många klienter på flera olika företag, det är fantastiskt roligt att vara del i personlig utveckling och se andra människor växa. Att ta det där steget och göra något nytt eller bara göra små förändringar som gör stor skillnad i vardagen. Jag har under ca 17 år coachat elever i skolan på gymnasienivå vilket också är erfarenheter som berikar. Som coach når jag en annan dimension och har fått fler verktyg att använda mig av professionellt.

Coaching kan vägleda dig och hjälpa dig att ta beslut och genomföra förändringar, stora som små.

Vill du förändra delar av ditt liv men vet inte var du ska börja. Kanske vet du vad du vill men inte hur du ska ta dig dit. Ett sätt att få hjälp att ta de första stegen i din rätta riktning kan vara att bli coachad. Som coach fungerar jag som ett verktyg som genom olika frågor kan leda in dig på rätt väg för att nå dina drömmar och mål.

Ingen annan kan tala om vart du ska eller är på väg, det är du som har svaren inom dig men ibland behöver vi hjälp med att se och känna vad vi verkligen vill.

Att själv använda sig av ett coachande förhållningsätt kan vara mycket givande i möten och  samarbete med andra.
Genom att vara fokuserad och vara där du är i samtal och lyssnar på  andra utan att ha en egen agenda.

  • Jag föreläser om vad coachning är och hur du kan coacha dig själv och andra.
  • Workshops vid företagsutveckling eller konflikthantering där vi använder oss av ett coachande förhållningsätt.
  • Enskild coachning för dig som privatperson eller i verksamhet där personal kan behöva ett externt stöd.
Utifrån individen eller gruppens behov skräddarsyr jag utbildningar och workshops inom den psykosociala miljön.
Utgångspunkten ett coachande förhållningsätt samt kraven i AFS 15:4 organisatorisk och social arbetsmiljö.