FÖREBYGG STRESS MED METACOGNITION OCH ÅTERHÄMTNING

Jag utbildar / föreläser  för individer och
organisationer i Mcogmetoden, ett verktyg för att dämpa oro och minska stress.
Vi har samlat våra erfarenheter i boken ”Vaccin” mot stress. Fyra ”sprutor”
Syftet med boken är att ge dig medvetenhet om hur kraftfullt våra tankar påverkar oss, hur oro och rädsla för framtiden skapar en inre stress.

Mcog bygger på aktuell forskning i Metakognition.
Metoden blir ett komplement till tidigare stresshanteringsmetoder, metoder som fokuserat mer på innehåll än på process.
Metoden fokuserar på processen och ger individen verktyg att förebygga och hantera situationer i upplevd stress, du kommer kunna hantera DIG SJÄLV och din stress.

Föreläsning eller workshop.
Återhämtningsaktivitet

FÖRSLAG UPPLÄGG HELDAG:

Introducera och testa på Mcog som gemensamt förhållningssätt och verktyg för att förebygga och förhålla sig till stress i arbetet samt öka förståelsen för att vi alla är olika och reagerar olika på stress.

Träna på att hantera och förebygga stress genom att dämpa inre oro när det inte är möjligt att ta bort den yttre händelsen.

Resonera och reflektera kring hur vi kan ta hjälp av varandra, kring vad som är vårt ansvar och hur vi kan ta det ansvaret samt kring vad som ligger utanför vår kontroll.

Prova andnings- och avslappningstekniker för att reducera stress.

Förslag på innehåll:

  • Teori om forskning och grundorsaker till stress – det är mänskligt och nödvändigt att bli stressad, samtidigt som långvarig eller kronisk stress är ohälsosam
  • Introduktion till Mcog – hur vi genom ökad medvetenhet och förståelse av våra egna tankeprocesser kan hjälpa oss själva och varandra att förhålla oss till stress på ett sundare sätt
  • Testa på ett par sätt att hantera och förebygga stress genom att dämpa inre oro när det inte är möjligt att ta bort den yttre händelsen
  • Reflektion kring vårt och mitt ”stress”-nuläge samt kring hur vi kan hjälpa oss själva och varandra i vardagen så att vi förebygger stress, hittar energi och arbetsglädje samt kan känna oss stolta över det vi åstadkommer
  • Formulera min plan för hur jag ska träna i vardagen och hur jag kan och ska ta hjälp av mina kollegor
  • Planera in avslappningstekniker och andningsövningar under dagen

Hör av dig så diskuterar vi ett upplägg utifrån ert behov.
Vi  delar med oss av ett kraftfullt verktyg för att minska flödet av mänskligt lidande samt minska sjukskrivningar inom stress och psykisk ohälsa.

Mer information: http://www.mcog.se