OM MIG

StrandJag, Caroline Säll vill inspirera och utbilda dig eller ditt företag att få hälsovinster genom medvetna och hälsosamma val.

Utbildning:
-MediYogalärare – Medicinsk Yoga
-certifierad konsult i MINDSTRAIN – förebygg och hantera stress
-certifierad handledare i sorgbearbetning
-stress och friskvårdsterapeut
-certifierad coach enligt ICF samt samtalsmetodik – det professionella samtalet
-studier i Folkhälsovetenskap samt yrkeslärarexamen

Mitt intresse att arbeta med förebyggande hälsa har vuxit sig stark genom åren och intensifierats under mina utbildningar. Jag har egna erfarenheter av rygg- samt stressrelaterade problem vilket gjort att jag sökt verktyg för att finna hjälp så jag kan må så bra som möjligt. Utifrån det har jag fått ökad livskvalitet.

Jag har haft anhöriga och arbetskamrater som drabbats av stressrelaterade sjukdomar som till exempel utmattningssyndrom/ utbrändhet.
Sedan 2012  har jag haft förmånen att professionellt stötta många individer genom
utbildningar, motiverande/coachande samtal samt föreläsningar.

Genom mina samtal med klienter som kurator på en vårdcentral har det blivit tydligt att stressrelaterade problem ofta beror på obearbetad förlust eller sorg. Det har lett till att jag utbildat mig i ett pedagogiskt program för att individuellt eller i grupp bearbeta och förlösa sorg och förluster.
Vägen tillbaka kan vara tuff men genom kunskap går det att komma tillbaka efter ohälsa för att delta helt och fullt i livet.

Även folksjukdomar som viss cancer och hjärt- och kärlsjukdom har drabbat mina anhöriga och idag vet vi att  förebyggande åtgärder kan  minska riskerna.  Livsstilsförändringar, även i små steg  kan ge bättre hälsa vilket kan minska riskerna att drabbas av våra vanligaste folksjukdomar, diabetes, hjärt- och kärl sjukdom och vissa cancerformer. Ökad livskvalitet kommer med på köpet. ;-)

Stress är ofta en orsak och början till sjukdom både fysisk och psykisk.  Mitt viktigaste verktyg för att hjälpa människor att hantera stress är MINDSTRAIN en ny effektiv metod att förebygga och hantera stress.
Det finns mycket vi kan göra själva för att minska riskerna, jag jobbar bland annat med mentalträning som till exempel Mindfulness med kognitiv inriktning där vi jobbar med invanda tankemönster, känslor och beteenden.

Med ökad kunskap och medvetenhet blir det lättare att göra bra val.

Jag vet att med starkare självkänsla och ett ökat självförtroende är det lättare att prioritera sig själv och känna att man är värd att må bra och det blir lättare att göra bra val för att jag vill, inte måste.
Mindfulness är ett vetenskapligt verktyg som hjälper dig hantera smärta, stress och sömnsvårigheter.

Jag hjälper dig att komma igång samt att fortsätta med dina nya vanor.

Jag samarbetar med företag och modiga ledare som ser personalen som sin viktigaste resurs. Organisationer som ser vinster i att ge personalen goda förutsättningar att må så bra som möjligt, både på jobbet och privat. Med en hälsosam och välmående personal gör företag  fler vinster, ekonomiskt, psykosocialt och fysiskt.

Det är företag där människor gärna vill arbeta.

Genom ett coachande förhållningssätt hjälper jag både privatpersoner och företag att nå sina mål och livsstilsförändringar.

”Även en liten förändring och insats kan ge hälsovinster.”