OM MIG

Jag, Caroline Säll  inspirerar, coachar, handleder och utbildar inom området personlig utveckling, återhämtning, insatser för att förebygga stress .

Jag är en av grundarna av Mcogmetoden. Tillsammans med min kollega Anders  Hedin har jag skrivit boken ”Vaccin” mot stress. Fyra ”sprutor” som just handlar om att förebygga stress genom att uppmärksamma sina tankeprocesser.

Min största drivkraft är förebyggande insatser och rehabilitering inom området stress, smärta och god arbetsmiljö. Jag trivs bäst när jag kan hjälpa andra att må lite bättre.

Jag handleder för vidgade perspektiv och insikter, för en bättre vardag och stöd i förändringsarbete. Jag är utbildad pedagog, har lång erfarenhet av coaching, mentorskap och handledning både på individ och gruppnivå.

Som coach, föreläsare, rehabkoordinator, sensing- och mediyogalärare ökar jag välmående:fysiskt, mentalt och emotionellt.
Jag delar mer än gärna med mig av mina erfarenheter och kunskaper inom området.
Kompetens inom ledarskap, entreprenörskap, grupp processer, stress, folkhälsa, sensing yoga, mediyoga och dess effekter.

Utbildning:
-certifierad Sensinglärare- Sensing Yoga
-grundare av mcogmodellen- metakognition – effektiv metod att hantera stress och kognitiva processer. http://www.mcog.se
-certifierad handledare i sorgbearbetning
-certifierad mediyogalärare – medicinsk Yoga
-basmedicin
-certifierad stress och friskvårdsterapeut
-certifierad coach enligt ICF samt samtalsmetodik – det professionella samtalet
-studier i folkhälsovetenskap
-lärarlegitimation,  entreprenörskap och hantverkskunskap

”Även en liten förändring och insats kan ge hälsovinster.”