OM MIG

Jag, Caroline Säll vill inspirera och utbilda dig eller ditt företag att få hälsovinster genom medvetna och hälsosamma val.

Jag inspirerar, coachar och utbildar inom området stress och hälsofrämjande insatser vilket ger hälsovinster.

Författare och en av grundarna av Mcogmetoden. Min största drivkraft är förebyggande insatser och rehabilitering inom området stress, smärta och god arbetsmiljö. Jag trivs bäst när jag kan hjälpa andra att må lite bättre.

Jag handleder för vidgade perspektiv och insikter, för en bättre vardag och stöd i förändringsarbete. Jag är utbildad pedagog, har lång erfarenhet av coaching, mentorskap och handledning både på individ och gruppnivå.

Som coach, föreläsare, rehabkoordinator och mediyogalärare ökar jag välmående:fysiskt, mentalt och emotionellt. Jag delar mer än gärna med mig av mina erfarenheter och kunskaper inom området. Kompetens inom ledarskap, entreprenörskap, grupp processer, stress, folkhälsa, mediyoga och dess effekter.

Utbildning:
-grundare av mcogmodellen- metakognition – effektiv metod att hantera stress och kognitiva processer. http://www.mcog.se
-certifierad handledare i sorgbearbetning
-mediyogalärare – medicinsk Yoga
-basmedicin
-stress och friskvårdsterapeut
-certifierad coach enligt ICF samt samtalsmetodik – det professionella samtalet
-studier i folkhälsovetenskap
-lärarlegitimation,  entreprenörskap och hantverkskunskap

”Även en liten förändring och insats kan ge hälsovinster.”