OM MIG

Strand

Jag, Caroline Säll vill inspirera och utbilda dig eller ditt företag att få hälsovinster genom medvetna och hälsosamma val.

Jag inspirerar, coachar och utbildar inom området stress och hälsofrämjande insatser vilket ger hälsovinster.

Mitt intresse att arbeta förebyggande och hälsofrämjande har vuxit sig stark genom åren och intensifierats under mina utbildningar och erfarenheter.
Jag vet att det går att få ökad livskvalitet genom att lära sig mer om sig själv och genom att välja ett förhållningssätt som leder framåt.
Jag har senaste 20 åren föreläst, utbildat och coachat ungdomar i skolan, chefer och medarbetare på olika arbetsplatser.

Jag haft förmånen att möta många människor med olika utmaningar genom mitt arbete.
Spännande uppdrag vid arbetsplatser i olika branscher runt om i landet.

Mina erfarenheter som livscoach/samtalsterapeut och kurator förstärker min övertygelse om att stress är en stor bov till ohälsa men det är också obearbetad förlust eller sorg. Med kunskaper i metakognition och som handledare i sorgbearbetning har jag kraftfulla verktyg att handleda och hjälpa människor i livets utmaningar.

Stress är ofta en orsak och början till sjukdom både fysisk och psykisk. Mitt viktigaste verktyg för att hjälpa människor att hantera stress är metakognition en ny effektiv metod att förebygga och hantera stress.
Genom ökad medvetenhet och kunskap kan kroppens reaktion på stress bli din vän istället för fiende. Det gör det lättare för dig att välja det du vill få ut av ditt liv.

Jag hjälper dig att ta små steg i riktning mot bättre hälsa!
Som egen företagare sen unga år och mitt intresse för entreprenörskap har jag stöttat många UF- företag att starta,driva och avveckla sina företag. Jag har också varit mentor för chefer/ledare genom mentorprogram anordnat av ALMI.

Genom ett coachande förhållningssätt hjälper jag både privatpersoner och företag att nå sina mål och livsstilsförändringar.

Utbildning:
-grundare av mcogmodellen- metakognition – effektiv metod att hantera stress och kognitiva processer. http://www.mcog.se
-certifierad handledare i sorgbearbetning
-mediyogalärare – medicinsk Yoga
-basmedicin
-stress och friskvårdsterapeut
-certifierad coach enligt ICF samt samtalsmetodik – det professionella samtalet
-studier i folkhälsovetenskap
-lärarlegitimation,  entreprenörskap och hantverkskunskap

”Även en liten förändring och insats kan ge hälsovinster.”