MEDIYOGA

                 
MEDIYOGA MOSI-  Medicinsk Yoga
Är du intresserad Medicinsk Yoga MOSI 
är du välkommen att mejla mig.
info@halsovinstenuppsala.se  

I dagsläget leder endast jag grupper i  MediYoga via vården
Plats: Uppsala Hälsocenter Kungsgatan 115

För sjukskrivna med rekommendation från vårdgivare.
Målgrupp: Utmattning, stress och smärta
Pris: 200 kr
Högkostnadsskydd gäller
Nästa kursstart 22 augusti

För mer information:
https://www.uppsalahalsocenter.se/gruppverksamhet

MediYoga fokuserar på god hållning, balanserade rörelser och
medveten kontroll. Yogapassen reducerar stress och är balanserande.
Avspänning är något av det bästa du kan göra för dig och din rygg.

MediYoga:
-kan hjälpa dig få större medvetenhet, stabilitet, lugn och harmoni.
-balanserar kropp och sinne samt ökar medvetenheten om hur du själv kan påverka kroppens läkande processer.
-frigör blockeringar och spänningar i kroppen.
-ökar din rörlighet och kroppens flexibilitet.
-är en terapeutisk yogaform som påverkar dig fysiskt, mentalt och emotionellt.
-utövas förebyggande eller som rehabilitering.

Stel och värk i nacke och rygg?
Åtta av tio drabbas någon gång i livet av ryggont. Det är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. I de flesta fall orsakas smärtorna av sträckningar, stukningar och dålig hållning men det finns också allvarligare bakomliggande orsaker. Ryggont bör alltid undersökas av en läkare innan man påbörjar någon form av alternativ behandling eller träning.
Det finns många gånger psykologiska faktorer bakom ryggont även om besvären i sig själva är av fysisk natur. Stress och ångest kan i avsevärd omfattning bidra till ryggproblem och du löper en större risk att förvärra skadan och försvaga din rygg om du och dina ryggmuskler är spända.
Ryggraden är det viktigaste stödet för vårt sätt att förflytta oss framåt på två ben. Den har en dubbelt S-formig krökning som liksom fjädringen på en bil sörjer för en viss elasticitet.

Mellan kotorna finns broskskivor som ger fjädring. Dessa har en elastisk gelé kärna som är full av vätska. På morgonen är skivorna tjockare än på kvällen då dagens belastning pressat samman skivorna. Det finns ett antal faktorer som kan ge smärta i ryggen: diskbråck, muskelsmärta, ryggskott, ischias, skolios, hållning m.m.

Yoga är dokumenterat välgörande för rygg, skuldror och nacke. Både en rad internationella projekt och en svensk studie vid Karolinska Institutet 2013 på MediYoga, visar tydligt mätbara effekter på kroniska ryggproblem.

Resultaten från den studien finns att läsa i sammanfattning på MediYogas hemsida:
www.mediyoga.se

Fler och fler människor börjar fundera på om det inte finns något de kan göra själva för att må bra. Samma medvetenhet gör att flera som arbetar inom vården har börjat söka holistiska verktyg. Både vårdpersonal och patienter söker något mer än att bara ge eller få medicin på symtomen, något som knyter samman hela människan. MediYoga är en terapeutisk yogaform som har nått stora framgångar då den knyter samman de uråldriga holistiska redskapen med den modernare medicinen. För att utbilda inom vården så behövs evidens, underlag på att det verkligen fungerar. Mediyoga institutet genomför 3-4 studier om året i samarbete med utbildade instruktörer och yogaterapeuter, som ofta har vårdbakgrund. Intressant forskning som ger oss underlag i medicinska termer på varför det fungerar så bra med MediYoga.

Skolmedicinen är proffs på akutmedicin och yoga är ett helt filosofiskt system som stöttar vår egen läkning.

Yoga generellt och MediYoga specifikt är kraftfulla komplementära metoder för terapi och rehabilitering, där en lång rad fysiska, mentala och emotionella obalanser påverkas, reduceras och till och med botas med hjälp av regelbunden träning.

T ex vid högt blodtryck så kan skolmedicinen snabbt ge medicin så att blodtrycket sjunker så att akutläget upphör. Patienten kan sedan genom yoga arbeta med grundorsaken till det höga blodtrycket och på så sätt själv påverka sin hälsa. I framtiden är det förmodligen lika vanligt att göra en yogisk andningssekvens som att ta en huvudvärkstablett.

Hjärtligt välkommen!
Caroline Säll, MediYoga lärare